METODER

Metoder


De metoder jag erbjuder är hypnosterapi, hypnosanalys, dynamisk hypnos, Nlp, regressionsterapi, tidigare liv-terapi, drömterapi. Dessa metoder använder jag oftast i kombination med varandra.


Dessa metoder är kraftfulla verktyg i syfte att påverka och omstrukturera emotionella problem, skapa välbefinnande och utveckla resursstarka sidor.


Oavsett vad man har för uppfattning om världen, vidrör man ofta det djupt existentiella. 


Jag erbjuder även EMI (ögonrörelseterapi), mindfulness och  hypnobirthing.


Har även fördjupande kunskaper i beroendeproblem, exv. hur man under hypnos hjälper en alkoholist att bryta sitt beroende.


Fördelen med behandling under hypnos är att den är effektiv. Det bygger på att man, under det skönt avslappnande mentala tillståndet, kommunicerar direkt med det undermedvetna.


Listan på vad man kan påverka, kan göras lång t ex stresshantering, ångest, oro, IBS, fobier, sluta röka, nagelbitning, smärthantering, sömnbesvär, bristande självkänsla, tentamensångest, eller för att lösa emotionella blockeringar.


Det är också sätt att komma åt, avlägsna och omstrukturera känslan av att man inte lever det liv man egentligen vill.

 

Här nedan är de olika metoderna presenterade. Hypnoanalys


(Hypnosanalys, Dynamisk Hypnos, Regressionsterapi)

 

Man använder hypnoanalys för att lösa problem när man kan misstänka att orsaken är en underliggande ångest.


De allra flesta emotionella besvär kan man framgångsrikt påverka med denna metod. Det kan vara depression, ångest, oro, fobier, nedstämdhet.


Även i många fall då man behandlar dåligt självförtroende, stress, viktproblem, nikotinberoende, missbruksproblem kan man använda hypnoanalys eller en variant av det i kombination med hypnoterapi.


Med hjälp av hypnoanalys finner man och omstrukturerar den verkliga orsaken till symptomen. Alltså… när man befinner sig i det avslappnade tillståndet hypnos, då man har en djup kontakt med känslolivet, låter man det undermedvetna berätta på sitt sätt i sin takt om det som hänt i det förflutna. Det resulterar i att tidigare bortträngningar, fruktan och glömda konflikter kommer upp till ytan.


I vanliga fall sker en bearbetning av obehagliga upplevelser spontant och man kan lämna dem bakom sig.

När en individ blir allvarligt traumatiserad, antingen av en överväldigande händelse eller genom upprepade trauman kan den normala läkningsprocessen komma ur balans. Minnen från den störande upplevelsen blir inte bearbetade. De lagras i hjärnan i obearbetad form där de fortsätter att återupplevas när individen hamnar i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen.

 

Dessa bortträngda rädslor, skam och skuldkänslor, ger upphov till en mängd olika problem. Man kanske märker det på att man har verkliga problem med något, eller bara genom att man känner att man inte lever det liv man egentligen skulle vilja leva. Att det finns något inom en som stör och hindrar men som är utanför sin kontroll.


Genom att låta dessa känslor komma upp till ytan… och sedan omstrukturera dem, kommer det att resultera i att den energi som håller dem bundna blir upplöst.


Ofta kan man redan efter första sessionen märka en positiv förändring. Och efter en helt genomgången hypnoanalys, kan man successivt uppleva ett lugn och ett nytt sätt att reagera på i situationer som man tidigare upplevde som påfrestande.


Eller så märker man det nya beteendet på att man efter en tid kommer på sig själv med att helt enkelt ha glömt bort att vara rädd, ledsen eller vad nu problemet var.


Samtidigt som hypnoanalysen pågår, tar vi också ut riktningen på framtiden. Det händer oftast spontant som en effekt av den läkande process som sker inifrån, men man kan också aktivt jobba med det.


Fördelen med hypnoanalys är att metoden är effektiv och tar mellan 6 - 12 sessioner (en genomsnittlig tidsåtgång är 6-8 gånger).


Beroende på hur klienten fungerar och vad som händer under sessionerna, används ofta även samtidigt de andra metoderna hypnosterapi och NLP. 
Hypnosterapi


(Hypnoterapi, Suggestionsterapi)

 

Man kan använda hypnos som verktyg för att stärka självförtroendet men också för att sluta röka, minska smärta, påverka hudproblem, fobier, torgskräck, flygrädsla, förbättra hanteringen av stress. Det gör man med hjälp av hypnoterapi.


Med hypnoterapi tar man bort eller påverkar symptomen. Man kan också förbättra prestationer eller förstärka inspiration.


Hypnoterapi tar vanligtvis 3 sessioner.


Sedan beror det på hur just du fungerar under hypnos; hur du tillåter dig acceptera suggestionerna osv. Beroende på dessa faktorer, kan det behövas både färre eller flera sessionstillfällen för att uppnå det resultat du vill ha.
NLP


(neuro-lingvistisk programmering, NLP-terapi, NLP-hypnos)


Är en samling modeller och tekniker som alla syftar till att förändra beteende & begränsade övertygelser. Om vi vill, kan vi medvetet påverka vårt sinne om vi bara upptäcker hur vi gör och varför.

 

Enkelt uttryckt kan man säga att det är hjärnans språk och hur man medvetet programmerar den till de förbättringar och förändringar man vill uppnå. Med hjälp av mig som guide, kan du enklare nå önskade förändringar i ditt liv.


Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter gällande:


•att bryta dina egna negativa tillstånd och istället utforska och skapa dina egna optimala tillstånd som hjälper dig att åstadkomma det du vill i livet.


•att läsa av andras sätt att kommunicera, både på mikronivå och makronivå.


•att ställa frågor som på ett precist och snabbt sätt ger dig den information du har behov av.


•att genom en mental och kroppslig målprocess utforska och skapa dina mål.

 

•att identifiera och bryta dina negativa övertygelser.

 

•att upptäcka vilka sinnen du själv och andra föredrar att använda vid inlärning och strukturering av sina tankar.

 

•att påverka andra människor på ett positivt sätt.

 


Mer fakta om NLP, neuro-lingvistisk programmering


Neuro- står för våra sinnen, hur vi använder dem när vi tolkar information.


Lingvistisk står för språket, lingvistiken, och visar hur vi uttrycker oss, vad det ger för effekter både på andra och på oss själva, vad vi väljer för ord och uttryck.


Programmering visar på att vi alla har olika mönster för allt vi gör, mönster som kan förändras.


Begreppet NLP grundades 1972 av två amerikanare - Richard Bandler, som då var psykologistuderande vid University of California och John Grinder, som arbetade som biträdande professor i lingvistik på samma universitet.


De studerade noga den omtalade gestalt terapeuten Fritz Perls, den framgångsrika famljeterapeuten Virgina Satir och den kände hypnosterapeuten Milton Erickson för att komma fram till en slags manual för hur vi människor fungerar och beter oss – framförallt i kommunikation med andra.


Resultatet blev en bunt modeller som den som önskar kan ta efter. Sedan har fler och fler lärt sig att ”modellera” framgångsrika personer medvetet. Många använvänder NLP-tekniker omedvetet; de består ju alltid av mönster tagna ur verkligheten. Ju fler förändringsmodeller man kan, desto större möjligheter att hitta det perfekta verktyget i ett visst sammanhang.
Drömterapi


Drömterapin är en djupt transformerande och läkande process som för oss i kontakt med vår inre visdom, vår kreativitet och vår sanna natur.


Genom olika djuppsykologiska metoder, transpersonell psykoterapi och regressioner, får du möta olika sidor i din personlighet och ditt Jag. Vi arbetar med drömmar, psykiska hinder, somatiska symtom, för att skapa syntes mellan kropp, själ och ande.

Syftet är att hjälpa individen att nå trygghet, mognad och frid, att se tillvarons djupare mening, att leva utifrån sin innersta sanning och bli Hel. Vi fokuserar på att förmågan att hitta lösningar för att med tillit ta oss igenom kaos, förändringar och utmaningar, och därigenom frigöra livsenergi, talanger och förmågor.


Drömterapin hjälper dig att:

– bryta invanda reaktionsmönster

– möta och transformera dina rädslor

– gå från kaos till struktur och mening

– se och acceptera skuggsidan och möta din potential

– ta nästa steg


Drömterapin är bortom dogmer, religioner och trossystem.


 


EMI, Ögonrörelseterapi


(eye movement integration therapy)


Ögonrörelseterapi, EMI (Eye Movement Integration therapy) påminner om EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) och har visat sig vara en effektiv metod för behandling av starka traumatiska minnen och även oro inför framtiden. Huvudvärk och andra fysiska åkommor tycks också svara på metoden. EMI är ett kraftfullt komplement till hypnosterapin, då EMI har visat sig vara verksamt även vid djupt rotade trauman.


EMI kan beskrivas som neuroterapi, eftersom man jobbar mer på det sensoriska och neurologiska planet. Detta innebär i klartext att laddade minnen töms eller neutraliseras på ett mer eller mindre mekaniskt sätt. Minnena finns alltså kvar, men den känslomässiga laddningen i dem minskar.
Mindfulness


Är ett omtyckt och accepterat utövande av ett tillstånd av medveten närvaro. Egentligen är det samma tillstånd som under meditation och hypnos som är en avslappning i kombination av koncentration och fokusering på den inre upplevelsen.


Skillnaden mellan meditation, hypnos och medveten närvaro är egentligen bara att meditation och hypnos, är något du gör under en begränsad stund då du sluter ögonen och fokuserar inåt, medan medveten närvaro är något du praktiserar hela tiden i din vardag, medan du utför dina dagliga sysslor.


Medveten närvaro är att ständigt meditera. Du rör dig långsamt som om varje liten rörelse var viktig. Och det är den. När vi tror att vi måste skynda oss vidare till nästa uppgift som ska leda fram till något bra i framtiden, slarvar vi bort de små rörelserna och händelserna och missar värdefull glädje och njutning. Nu är allt vi har!


 


Regression till ett tidigare liv


(Regressionshypnos, Tidigare-Liv-Terapi, Reinkarnationshypnos)regressionsterapi


Tidigare - Liv - Terapi eller TLT som det är förkortat till, är en metod då man försätter personen i det avslappnade tillståndet och för den bakåt i tiden till ett tidigare liv. Den tanken är säkert främmande för en del, men det spelar ingen roll om man tror på det eller inte, faktum är att den fungerar. Det är resultat vi är ute efter!


När man förs tillbaka till ett tidigare liv och upplever händelser och känslor som kanske var traumatiska då, har det förmågan att lösa problem i det här livet.


Kanske problemet går att följa under flera liv, som ett mönster, för att någonstans bakåt i tiden klargöra vad det orsakades av. Det går också att följa symptomen genom flera liv för att ta reda på vad personen egentligen vill säga till sig själv… vad lärdomen är. Ofta handlar det om tunga frågor som ansvar och skuld.


Det finns många möjligheter att jobba med regressionsterapi och det kommer mycket gott av de insikter man får. De flesta blir helt av med sin rädsla för döden. De känner ofta stor glädje då de vet att man med medvetna aktiva val kan göra sitt liv så mycket trevligare, roligare och och mer harmoniskt.


Kan även användas som en del i hypnoanalysen, då bortträngningar frigjorts men problemet kvarstår. Då fortsätter man sökandet av orsaken, till tidigare existenser. När man då åter upplever händelsen finner man förståelse och insikt.


 


Hypnobirthing


Är en metod som lär ut hur man förbereder sig och föder barn med hjälp av hypnos som smärtlindring. Metoden påminner om ett urgammalt och naturligt sätt att föda barn och ger kvinnan möjlighet att få tillgång till sina ursprungliga resurser.


Hypnobirthing vänder sig till både den blivande mamman och den blivande pappan. Pappans roll i det här avseendet är att han ska känna sig trygg och ha kunskaper i hur han ska stötta och att hjälpa mamman att hålla fokus under förlossningsprocessen.


Hypnobirthing är ett komplement till den viktiga information och omvårdnad du får hos din barnmorska under graviditet och födelse. Hypnobirthing är alltså inget som påstår sig ersätta detta men metoden hjälper dig att ha egen kontroll och tillit till dina naturliga instinkter och inneboende kraft.


1.Metoder för att släppa stress, oro och rädslor under graviditet och födelseprocessen.


2.Hur samarbetet kropp/sinne sker på det bästa sätt under födelseprocessen.


3.Plocka fram önskat sinnestillstånd med inlärd självhypnos som teknik.4.Massageteknik för att producera endorfiner, kroppens naturliga smärtlindring.5.Andnings- och visualiseringstekniker som hjälper dig behålla fokus och kontroll genom - hela processen.6.Avslappningsövningar som du gör själv eller tillsammans med din partner.
Djupavslappning


Eller om du vill; en mjuk, inre mental massage, en fantastiskt skön stund då du inte ska göra något annat än att bara sjunka ner och in i dig själv…


Med hjälp av min röst, leder jag dig in i en skön avslappning.


Låt världen utanför sköta sig själv en stund… Jag berättar olika saker för dig som du upplever… ibland i bilder, eller kanske som en film…


Men alltid infinner sig en mycket behaglig, skön känsla. Samtidigt lägger jag in suggestioner som stärker dig som person och som kommer att få din vardag att upplevas på ett rikare och mer levande sätt. Spänningar och stress rinner av dig ju längre in på sessionen vi kommer…


När du sen kommer tillbaks till här och nu så har du kvar den här sköna avslappningen samtidigt som du har lagrat energi.


En stund som bara är Din egen!


______________________