Hypnosanalys

_____________________

Självklart tystnadsplikt.


Innehar FA-skattsedel.

______________________

AVBOKNINGSREGLER

Återbud lämnas senast 24 timmar före bokad tid.

Om du uteblir från bokad tid, eller tid avbeställd senare än 24 timmar före bokad tid, debiteras du full avgift.

Genom er bokning godkänner ni samtidigt dessa avbokningsregler.


______________________


Återbud kan lämnas dygnet runt på mail, sms eller telefon.

Det går bra att lämna meddelande på telefonsvarare.

Er avbokning bekräftas alltid om det kommit fram till oss.


© Anna B. Sjödahl Produktion

______________________

Vill du boka tid för behandling? Kontakta mig för pris och för att diskutera vad just du behöver!


Tel: 073 080 50 80

Eller maila: info@annasalternativ.se


Tala in namn och telefonnummer, så ringer jag upp så fort jag kan!

 

Om jag inte hört av mig inom ett par dagar, kan det bero på att

meddelandet hörs dåligt och att telefonnumret inte går att uppfattas.

Hör i så fall av dig igen!           OMDÖMEN

Läs vad tidigare klienter tycker  om Annas Alternativ. Klicka på länken till Eniro här

nedan och skrolla vidare till omdömen!


A n n a s  A l t e r n a t i v

HYPNOS . NLP . MENTAL TRÄNING

L i n k ö p i n g

Hypnoanalys

(Hypnosanalys, Dynamisk Hypnos, Regressionsterapi)

 

Man använder hypnoanalys för att lösa problem när man kan misstänka att orsaken är en underliggande ångest.


De allra flesta emotionella besvär kan man framgångsrikt påverka med denna metod. Det kan vara depression, ångest, oro, fobier, nedstämdhet.


Även i många fall då man behandlar dåligt självförtroende, stress, viktproblem, nikotinberoende, missbruksproblem kan man använda hypnoanalys eller en variant av det i kombination med hypnoterapi.


Med hjälp av hypnoanalys finner man och omstrukturerar den verkliga orsaken till symptomen. Alltså… när man befinner sig i det avslappnade tillståndet hypnos, då man har en djup kontakt med känslolivet, låter man det undermedvetna berätta på sitt sätt i sin takt om det som hänt i det förflutna. Det resulterar i att tidigare bortträngningar, fruktan och glömda konflikter kommer upp till ytan.


I vanliga fall sker en bearbetning av obehagliga upplevelser spontant och man kan lämna dem bakom sig.

När en individ blir allvarligt traumatiserad, antingen av en överväldigande händelse eller genom upprepade trauman kan den normala läkningsprocessen komma ur balans. Minnen från den störande upplevelsen blir inte bearbetade. De lagras i hjärnan i obearbetad form där de fortsätter att återupplevas när individen hamnar i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen.

 

Dessa bortträngda rädslor, skam och skuldkänslor, ger upphov till en mängd olika problem. Man kanske märker det på att man har verkliga problem med något, eller bara genom att man känner att man inte lever det liv man egentligen skulle vilja leva. Att det finns något inom en som stör och hindrar men som är utanför sin kontroll.


Genom att låta dessa känslor komma upp till ytan… och sedan omstrukturera dem, kommer det att resultera i att den energi som håller dem bundna blir upplöst.


Ofta kan man redan efter första sessionen märka en positiv förändring. Och efter en helt genomgången hypnoanalys, kan man successivt uppleva ett lugn och ett nytt sätt att reagera på i situationer som man tidigare upplevde som påfrestande.


Eller så märker man det nya beteendet på att man efter en tid kommer på sig själv med att helt enkelt ha glömt bort att vara rädd, ledsen eller vad nu problemet var.


Samtidigt som hypnoanalysen pågår, tar vi också ut riktningen på framtiden. Det händer oftast spontant som en effekt av den läkande process som sker inifrån, men man kan också aktivt jobba med det.


Fördelen med hypnoanalys är att metoden är effektiv och tar mellan 6 - 12 sessioner. En genomsnittlig tidsåtgång är ca 6 sessioner.


Beroende på hur du som klient fungerar och vad som händer under sessionen, används ofta samtidigt de andra metoderna hypnosterapi och NLP.