Hypnos

Om Hypnos


Tillståndet Hypnos

Hypnos är ett mycket behagliga tillstånd av avslappning, då man har tillgång till sitt eget inre. Under det tillståndet går det lätt att kommunicera med det undermedvetna så att man kan förändra sitt beteenden.


Man vet att hypnos är ett naturligt tillstånd som människan befinner sig i med jämna mellanrum, något som du säkert redan har erfarenhet av utan att tänka på det, vid de tillfällen då man blir så absorberad av någonting att man faktiskt glömmer bort tid och rum.


Enligt neurofysiologiska teorier får vi under hypnos tillgång till delar av hjärnan vi inte använder så ofta. Blodflödet i hjärnan förändras. Koncentrationen är förhöjd och förstärkt. Och tar man ett EEG på en person under hypnos visar hjärnaktiviteten samma sorts hjärnvågor som hos en vaken och koncentrerad person.


Det är i detta förändrande medvetandetillstånd; kombinationen av avslappning och koncentration, man kan få det kritiska, analytiska medvetandet att ställer sig litet åt sidan så att man i stället kan kommunicera med det undermedvetna.


Med vetskap om att det är det undermedvetna som förvarar våra känslor, minnen och som dessutom styr det autonoma nervsystemet, är det fascinerande men ändå logiskt att förstå hur man på så sätt kan påverka både kropp och själ till läkning, lindring eller förändring.


Genom att använda vår kanske starkaste kreativa förmåga, visualiseringsförmågan, vår fantasi eller vår naturliga föreställningsförmåga, på ett medvetet och konstruktivt sätt och föreställa oss olika positiva inre bilder av upplevelser och känslor, förmår man det undermedvetna att rikta den psykiska energin mot de mål vi önskar oss.


Vid det avslappnade tillståndet under hypnos, blir suggestionerna mycket verksamma, och accepteras, så länge de inte strider mot den egna etiken och moralen. Vi skulle kunna kalla det för tankens kraft!


Hur känns det att vara i hypnos?


Det finns ingen bestämd hypnoskänsla utan kan variera från person till person och från gång till annan.


Många liknar känslan under trancen som det man känner när man är i gränslandet mellan vakenhet och sömn, som en dåsig känsla med en förminska kontakt med verkligheten… en upplevelse av att vara närvarande i rummet men samtidigt väldigt avlägsen. Sinnesintrycken från rummet tonar bort – men med en förhöjd upplevelse av ljud från rummet är heller inte ovanligt.


Man noterar vad som pågår runt omkring men man orkar inte riktigt engagera sig, men om något alarmerande händer så är man ögonblickligen alert.


Många tror att man ska sluta tänka; nästintill bli medvetslös. Det gör man inte, det finns alltid röster inuti som kommenterar det som pågår men de kan bli svagare, mer avlägsna. Det vanligaste är att de kommer och går. Djupet i trancen varierar vanligtvis, ibland är man nästan vaken och ibland i mycket djup trance.


Ibland kanske man inte känner sig hypnotiserad, utan upplevelsen känns mer som en total avkoppling, fysiskt och mentalt.


Ett hypnotiskt tillstånd är något mycket individuellt och kan variera starkt mellan olika personer. Också variera från gång till gång. Det förhåller sig också så att ju fler gånger man försätts i hypnos, desto lättare uppnår man tillståndet. Man kan alltså träna sig till det!


De flesta människor är mottagliga för hypnos, men undantag bör göras för personer med låg begåvning eller psykotiska och schizofrena patienter, som har svårt att koncentrera sig på en enda idé, vilket hypnos bygger på.


Det är fullt möjligt att lära sig att gå ner i trance själv, så kallad självhypnos. Faktiskt är all hypnos självhypnos!


Som hypnosterapeut kan jag guida dig in i trance men du har alltid kontrollen och styr själv. Ingen kan heller försätta dig i ett tillstånd som du inte själv vill vara i. Forskning visar att ingen kan förmås göra något emot sina grundläggande principer.