HYPNOS

______________________

Vill du boka tid för behandling? Kontakta mig för pris och för att diskutera vad just du behöver!

 

Tel: 073 080 50 80

Eller maila: info@annasalternativ.se

 

Tala in namn och telefonnummer, så ringer jag upp så fort jag kan!

Om jag inte hört av mig inom ett par dagar, kan det bero på att

meddelandet hörs dåligt och att telefonnumret inte går att uppfattas.

Hör i så fall av dig igen!

 

 

OMDÖMEN

.Behandling under hypnos

 

Ring/sms:a 073 080 50 80

Maila: info@annasalternativ.se

 

 

A n n a s A l t e r n a t i v

HYPNOS . NLP . MENTAL TRÄNING

L i n k ö p i n g

Om Hypnos

 

Tillståndet Hypnos

Hypnos är ett mycket behagliga tillstånd av avslappning, då man har tillgång till sitt eget inre. Under det tillståndet går det lätt att kommunicera med det undermedvetna så att man kan förändra sitt beteenden.

 

Man vet att hypnos är ett naturligt tillstånd som människan befinner sig i med jämna mellanrum, något som du säkert redan har erfarenhet av utan att tänka på det, vid de tillfällen då man blir så absorberad av någonting att man faktiskt glömmer bort tid och rum.

 

Enligt neurofysiologiska teorier får vi under hypnos tillgång till delar av hjärnan vi inte använder så ofta. Blodflödet i hjärnan förändras. Koncentrationen är förhöjd och förstärkt. Och tar man ett EEG på en person under hypnos visar hjärnaktiviteten samma sorts hjärnvågor som hos en vaken och koncentrerad person.

 

Det är i detta förändrande medvetandetillstånd; kombinationen av avslappning och koncentration, man kan få det kritiska, analytiska medvetandet att ställer sig litet åt sidan så att man i stället kan kommunicera med det undermedvetna.

 

Med vetskap om att det är det undermedvetna som förvarar våra känslor, minnen och som dessutom styr det autonoma nervsystemet, är det fascinerande men ändå logiskt att förstå hur man på så sätt kan påverka både kropp och själ till läkning, lindring eller förändring.

 

Genom att använda vår kanske starkaste kreativa förmåga, visualiseringsförmågan, vår fantasi eller vår naturliga föreställningsförmåga, på ett medvetet och konstruktivt sätt och föreställa oss olika positiva inre bilder av upplevelser och känslor, förmår man det undermedvetna att rikta den psykiska energin mot de mål vi önskar oss.

 

Vid det avslappnade tillståndet under hypnos, blir suggestionerna mycket verksamma, och accepteras, så länge de inte strider mot den egna etiken och moralen. Vi skulle kunna kalla det för tankens kraft!

 

Hur känns det att vara i hypnos?

 

Det finns ingen bestämd hypnoskänsla utan kan variera från person till person och från gång till annan.

 

Många liknar känslan under trancen som det man känner när man är i gränslandet mellan vakenhet och sömn, som en dåsig känsla med en förminska kontakt med verkligheten… en upplevelse av att vara närvarande i rummet men samtidigt väldigt avlägsen. Sinnesintrycken från rummet tonar bort – men med en förhöjd upplevelse av ljud från rummet är heller inte ovanligt.

 

Man noterar vad som pågår runt omkring men man orkar inte riktigt engagera sig, men om något alarmerande händer så är man ögonblickligen alert.

 

Många tror att man ska sluta tänka; nästintill bli medvetslös. Det gör man inte, det finns alltid röster inuti som kommenterar det som pågår men de kan bli svagare, mer avlägsna. Det vanligaste är att de kommer och går. Djupet i trancen varierar vanligtvis, ibland är man nästan vaken och ibland i mycket djup trance.

 

Ibland kanske man inte känner sig hypnotiserad, utan upplevelsen känns mer som en total avkoppling, fysiskt och mentalt.

 

Ett hypnotiskt tillstånd är något mycket individuellt och kan variera starkt mellan olika personer. Också variera från gång till gång. Det förhåller sig också så att ju fler gånger man försätts i hypnos, desto lättare uppnår man tillståndet. Man kan alltså träna sig till det!

 

De flesta människor är mottagliga för hypnos, men undantag bör göras för personer med låg begåvning eller psykotiska och schizofrena patienter, som har svårt att koncentrera sig på en enda idé, vilket hypnos bygger på.

 

Det är fullt möjligt att lära sig att gå ner i trance själv, så kallad självhypnos. Faktiskt är all hypnos självhypnos!

 

Som hypnosterapeut kan jag guida dig in i trance men du har alltid kontrollen och styr själv. Ingen kan heller försätta dig i ett tillstånd som du inte själv vill vara i. Forskning visar att ingen kan förmås göra något emot sina grundläggande principer.

 

Lite Historia

 

I alla tider har folk utfört magiska riter och besvärjelser för att uppnå meditativa tillstånd. Genom grottmålningar som utfördes för ungefär 1000 år sedan, vet man med säkerhet att människan experimenterade med hypnos.

 

Shamaner och medicinmän använde och använder fortfarande sig av suggestioner för att bota sjukdomar. De inducerar trance med hjälp av trummor, sång och dans, rytmiskt och entonigt; en kraftfull och verksam metod för att framkalla trance.

 

Genom att stänga av det medvetna jaget en liten stund, vill man att ”andarna” ska ge svaren man söker. Den som kan stänga av medvetandet, alltså gå in i trance, för att rådfråga ”andarna” har ett stort värde för sin stam och därmed också det självklara valet att bli stammens läkare.

 

Ebers papyrus, från 1500-talet f. Kr i Egypten, ger den första beskrivningen av medicinsk användning av hypnos. Där beskrivs självhypnos med hjälp av en lampa och exempel på terapi, ”den heliga sömnen”, där den sjuke blev hypnotiserad, och sedan mötte den botande gudsgestalten.

 

De gamla kineserna använde bön och meditation för att erhålla hallucinationer. De egyptiska prästerna använde det i sömntempel där de botade sjukdomar. Keltiska druider använde ”magisk" sömn för olika ändamål. Tidig västerländsk kultur associerade hypnos med häxkraft och djävulsdyrkan.

 

Hippocrates som var en av de mest framstående läkarna i historien, reste omkring i Grekland och utövade, samt lärde ut healing. Han talade om förbättrad hälsa för de sjuka med hjälp av ”strykningar”. Hippocrates påstod att vår upplevelse av välbehag och sorg, dvs våra emotioner stammar från hjärnan. Han drog slutsatsen att galenskapen, inbillning, fruktan, rädslan, sömnlöshet och oro, kommer från hjärnan. Det var i hjärnan alla sjukdomar började och det var härifrån hela kroppen styrdes.

 

Suggestionens kraft kände man till redan på bibelns tid och många av de profeter och helgon som botade människor använde sig sannolikt av denna kraft. Man trodde att det var övernaturliga religiösa manifestationer som hade sin orsak i magi, eller onda andars verk.

 

Det är intressant att notera att det nu för tiden inom de andliga rörelser använder många välkända medvetandeförändrande tekniker som exempelvis; rytmiska rörelser, mässande, sjungande, trummande, symbolism, gruppkänsla, avskildhet, auktoritetstro mm.

 

På 1700 talet la en läkare vid namn Mesmer, fram sin doktorsavhandling om planeternas inflytande på människans hälsa. Mesmer trodde att människokroppen påverkades av planeterna genom en osynlig magnetisk vätska eller gas.

 

Han började undersöka dessa magnetiska krafters verkan genom att behandla patienter med magneter som var så formade att de passade till kroppens olika delar. Hans resultat var häpnadsväckande.

 

Patienter som led av urinträngning, tandvärk, örsprång, depression, epilepsi, temporär blindhet och anfall av förlamning blev helt plötsligt befriade från sina symptom.

 

På den tiden var det väldigt vanligt att man tappade människor på blod. Det sägs att Mesmer kunde öppna en ven på patienter, låta blodet flöda och sedan placera magneterna ovanpå och därigenom stoppa blodflödet.

 

Vid ett tillfälle blödde en patient och av någon anledning fann inte Mesmer sina magneter, utan tog istället vad han fann i närheten. Enligt historien var det en käpp, samtidigt gav han samma hypnotiska induktioner. Till hans förvåning visade det sig att det fungerade lika bra. Mesmer förstod då att han inte behövde magneterna utan att han kunde använda vad som helst så länge han använde orden på rätt sätt.

 

Nu dröjde det inte länge förrän Mesmer var vida berömd. Från hela Europa kom patienter till hans klinik.

 

Mesmers framgångar framkallade en fientlig stämning bland hans läkarkolleger och efter en undersökande kunglig kommission förkastades mesmerismen, som hypnosfenomenet då kallades och tvingade Mesmer att lämna Wien där han verkade.

 

Det fanns läkare under 17 och 18- hundratalet som vågade gå emot strömmen och ändå använde sig av mesmerisk analgesi.

 

Tusentals operationer utfördes med det som ända bedövningsmedel.

 

En välkänd läkare, James Braid insåg att det inte fanns några hemlighetsfulla vätskor med i spelet när någon försattes i trance. Han kom i stället till den slutsatsen att fenomenen berodde enbart på suggestionens inverkar på en individ. Det som botade patienterna var i själva verket patientens egen samarbetsvilja och förväntningar om att bli botad… det var det som orsakade det helande som äger rum under hypnos.

 

Det var Braid som började använda sig av ordet "hypnos", för han trodde att trance-tillståndet var som sömn och han lånade ordet från grekiskans "hypnos" som just betyder sömn. Braid insåg senare sitt misstag när han fann att hans patienter inte sov, utan hörde allt i detta tillstånd.

 

I slutet av 1800-talet kom en läkare vid namn Breuer (Brojer), med en mycket viktig nyhet inom den hypnotiska terapin, vilken innebar att hypnosen kunde användas i mycket vidare sammanhang än bara till att suggerera bort symptom.

 

Av en tillfällighet hade han upptäckt, att när en av hans patienter förmåddes att tala fritt under hypnos, visade hon en djup emotionell reaktion, och därefter försvann många av hennes symptom.

 

Denna upptäckt ledde till att tyngdpunkten i den hypnotiska terapin gick från att enbart bota symptom till att undanröja deras orsaker. Det faktum att förträngda traumatiska upplevelser kan ge emotionella störningar har i allt högre grad väckt intresset för möjligheterna att på hypnotisk väg få upp bortträngda minnen.

 

Den kände läkaren Freud använde hypnos men förkastade den under en tid för att strax före sin död berätta att han ångrade att han inte fortsatte med hypnosen eftersom han ansåg att hypnosen hade framtiden för sig.

 

Först på 1950-talet godkändes hypnos som terapeutisk metod i England och USA, efter lyckade hypnosbehandlingar av personer drabbade av krigsneuroser i samband med andra världskriget.

 

Milton Erickson som dog i början på 1980-talet var världens främste kliniker inom hypnoterapi i över 50 år. Det sägs att han arbetade med klienter från 20-talet ända fram till 80-talet. Det kunde hända att han behandlade så många som 14 klienter varje dag.

 

Erickson inledde användningen av naturalistiska, indirekta induktionstekniker med premissen att terapeuten borde följa patienten. Genom att han intuitivt förstod patienten och satte denne i centrum och genom hans val av tekniker, blev han känd för sin förmåga att lyckas även med de mest motsträviga patienter.

 

Ericson är fortfarande en ledande gestalt inom den moderna hypnosen.

 

______________

_____________________

Självklart tystnadsplikt.

 

Innehar FA-skattsedel.

______________________

 

Återbud lämnas senast 24 timmar före bokad tid.

Om du uteblir från bokad tid, eller tid avbeställd senare än 24 timmar före bokad tid, debiteras du full avgift.

______________________

 

Återbud kan lämnas dygnet runt på mail, sms eller telefon.

Det går bra att lämna meddelande på telefonsvarare.

Er avbokning bekräftas alltid om det kommit fram till oss.

 

 

 

 

 

© Anna B. Sjödahl Produktion